โครงการอบรม MMP รุ่น 65: Business Playground

โครงการอบรมผู้จัดการยุคใหม่ MMP  โดยศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 65

ภายใต้แนวคิด Business Playground เพื่อนำท่านเข้าสู่มุมมอง และแนวคิดทางธุรกิจที่กำลังปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผ่านวิธีการ “เล่น” ด้วยแนวคิดหลัก 4Xs : Xcite Xpand Xperience และ Xpore ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้ซึมซับ แรงบันดาลใจ ค้นหา ค้นคว้าทดลอง ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชั้นยอด ให้คุณได้เป็นผู้ประกอบการและผู้จัดการยุคใหม่ที่มีความพร้อมและนำหน้าคนอื่น

เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ทุกวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าอบรมท่านละ 110,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหาร กระเป๋า เสื้อรุ่น การดูงานในประเทศ และประเทศญี่ปุ่น)

โปรโมชั่นพิเศษ หากสมัครพร้อมชำระค่าอบรมภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
หรือ สมัครเข้ารับการอบรมและชำระพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
จะได้รับส่วนลดท่านละ 11,000 บาททันที

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณปาริฉัตต์ หรือ อาจารย์กฤตินี ได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้อง 009
คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โทร 02-218-5701, 02-218-5759

MMP65 page 1MMP65 page2 MMP65 page3

Comments

comments