ณรงค์  จุนเจือศุภฤกษ์
รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

interview-02

►  หลักสูตร MMP ควรเป็นอย่างไร

ควรเป็นหลักสูตรที่สอนให้คนทำธุรกิจ หรือมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว เมื่อเรียนแล้ว สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้  หรือผู้บริหารระดับกลางที่มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง

►  อยากเห็นโครงการ MMP พัฒนาไปด้านไหน

อยากให้พัฒนาไปโดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียนให้สูงขึ้น เช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน ต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ ข้าราชการต้องระดับ 7 ขึ้นไป มีความหลากหลายในวิชาชีพ เชิญคนที่มีชื่อเสียงเข้ามาเรียน ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้คนอยากเข้ามาเรียน โดยชื่อของสถาบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ขายได้อยู่แล้ว อยากให้มีชื่อเสียงแบบ  วปอ  วตท  สถาบันพระปกเกล้า

►  อยากทราบว่าบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีหนังสือพิมพ์ และหนังสือในเครืออะไรบ้าง

เรามีหนังสือพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ  มติชน และ ข่าวสด หนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วัน 1 ฉบับ  ประชาชาติธุรกิจ มีนิตยสารหลายฉบับ คือ มติชนสุดสัปดาห์  เส้นทางเศรษฐี  เทคโนโลยีชาวบ้าน  ศิลปวัฒนธรรม  และหนังสือพ็อกเก็ตบุ้ค  ของสำนักพิมพ์มติชนกว่า 1 พันปก ศูนย์ข้อมูล โรงพิมพ์ แยกสี จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ครบวงจรของอุตสาหกรรมการพิมพ์  นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

►  ในความเห็นของคุณณรงค์  คิดว่าเศรษฐกิจฟื้นหรือยัง เป็นรูปตัว V  W หรือ L

ขณะนี้ เห็นสัญญาณเศรษฐกิจ ที่เริ่มฟื้นตัวแล้ว จากการที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ราคาวัสดุก่อสร้างเริ่มขยับตัวขึ้น การส่งออกของสินค้าหลาย ๆ หมวดเริ่มกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บางอุตสาหกรรม หาแรงงานมาทำงานไม่ค่อยได้ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบสอง โครงการไทยเข้มแข็ง ที่รัฐบาลอัดฉีดงบประมาณลงไปกว่า 2 แสนล้านบาท พร้อมกับงบประมาณของรัฐบาลที่ผ่านสภามาแล้ว คิดว่าในไตรมาส 4 จะเห็นกำลังซื้อดีขึ้น คาดว่าจะเห็นอย่างชัดเจนในไตรมาส 2 ของปี 2553 แต่เศรษฐกิจจะเป็นรูตัว V หรือ W ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองในประเทศไทยว่า มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด หรือปัจจัยที่มีผลกระทบจากต่างประเทศ เศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวไประยะหนึ่ง หลังจากนั้นอาจจะมีอะไรมากระทบให้สะดุดลดลงสักระยะ ต่อจากนั้นก็จะไต่ระดับขึ้น การตกลงในงวดนี้จะไม่มากเท่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ผ่านมา พื้นฐานของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี สถาบันการเงินงวดนี้ไม่ได้รับผลกระทบ หากการส่งออกและการท่องเที่ยวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยจะไปโลด แต่ผู้ประกอบการไม่ควรขยายงานโดยไม่ระมัดระวัง

ข้อมูลส่วนบุคคล
การศึกษา        -นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 4
-ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 1”
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.1)
-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.8)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 4)
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่นที่ 2)
ประสบการณ์การทำงาน

2517 – 2525        -พนักงานขายโฆษณา – ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
2525 – 2536        -ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2536 – เมย. 2541        -กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด
พค. 2541 – ปัจจุบัน        -รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งทางสังคม
-อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-อดีตประธานชมรม Young Marketing Executive (Y-ME)
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
-อดีตนายกสโมสรโรตารีบางรัก
-อดีตนายกสโมสรไลออนส์นครหลวงกรุงเทพ
-ประธาน PTHE รุ่น 9
-ประธานนักศึกษา รุ่น 12 ภาคพิเศษ กทม. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-ประธานมูลนิธินครหลวง

รางวัลทางสังคม
-รางวัลนักเรียนผู้มีความประพฤติดีของโรงเรียนอำนวยศิลป์
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ปี 2514
-รางวัลนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2540

Comments

comments