คุณชัชวาลย์   เอื้ออารีธรรม
นายกสมาคมศิษย์เก่า MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ท่านนายกรู้สึกอย่างไรกับการได้รับตำแหน่งนี้ ?
” ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกชาว MMP ที่เลือกผมและให้ความไว้วางใจผมเป็นนายกสมาคมฯ ผมถือเป็นเกียรติอย่างสูงและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ”

2. ท่านคิดว่าจะมีนโยบายใหม่อย่างไรในการบริหารสมาคม MMP ?
” สำหรับนโยบายการบริหารสมาคม MMP นั้น ผมจะพยายามประสานประโยชน์ให้มวลสมาชิกให้มากที่สุด ผมมีความคิดเห็นว่านโนบายเดิมๆ ที่ คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ อดีตนายกสมาคมฯ ทำมาตลอดก็เป็นนโยบายที่ดีและก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากผมเป็นอุปนายกมา 4 ปีแล้ว ถ้านโยบายเก่าที่ดีก็จะคงไว้เหมือนเดิม ”

3. ท่านนายกช่วยขยายความเรื่องนโยบายที่ว่าจะคงเดิมเป็นอย่างไรครับ ?
” นโยบายของสมาคมศิษย์เก่า MMP ก็คือ เราพร้อมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ MMP Chula ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และเป็นศูนย์กลางของมวลหมู่ศิษย์เก่า MMP ที่ดำเนินการมายาวนานถึง 23 ปี ซึ่งขณะนี้มีถึง 56 รุ่น หรือมีสมาชิกกว่า 4,000 คน นับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของจุฬาฯ ซึ่งทุกปีสมาคมจะมีการจัดงาน MMP Day โดยร่วมกับคณะฯ เพื่อเป็นกิจกรรมที่สมาชิกทุกรุ่นได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ นอกจากนี้เราก็มีการจัดทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศทุกปี เพื่อให้ศิษย์เก่าที่สนใจจะไปดูงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ จะได้มีโอกาสได้ศึกษาจากของจริงๆ อย่างเช่น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เราก็ได้จัดการดูงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษาที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นอสังหาฯ ระดับไฮเอ็น ก็สร้างความประทับใจอย่างมากกับศิษย์เก่าที่ได้ไปดูงานในครั้งนี้ นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมด้านการกุศลต่างๆ ตลอดจนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เช่น ดินเนอร์ทอล์ค เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสอัพเดทความรู้และรับฟังสถานการณ์แนวโน้มต่างๆ ทางธุรกิจ ”

4. ท่านคิดว่าจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคม-สมาชิก-คณะ ให้มีความใกล้ชิด เพื่อทำประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไร?
” ความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมและสมาชิกนั้น ผมได้เชิญประธานรุ่นและรองประธานรุ่นมาเป็นกรรมการของสมาคม เมื่อเดือนกันยายนก็ได้เชิญประธานและรองประธานรุ่น 56 มาเป็นกรรมการของสมาคม เพื่อประสานความสัมพันธ์ในแต่ละรุ่น เมื่อมีโอกาสจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดย การแจกทุนการศึกษา สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนในชนบท โดยได้ทำมาแล้วเมื่อต้นปี 2551 สำหรับทางคณะพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาฯ เราก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกด้านที่ทางคณาจารย์ขอมา ”

5. ขอให้ท่านฝากข้อคิดให้กับสมาชิกสมาคม
” สุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดให้ชาว MMP ว่า พวกเราอาจต่างความคิดได้ แต่เราจะไม่แตกความสามัคคี ขอให้พวกเราร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตย์ของพวกเราทุกๆ คนครับ ”

mmp-other-01

Comments

comments